1. 1 Cổng chính khu dân cư
 2. 2 Cổng chính khu thương mại
 3. 3 Cổng phía Bắc
 4. 4 Cổng phía Nam
 5. 5 Cổng vào villa
 6. 6 Công viên dải
 7. 7 Đại sảnh lối vào
 8. 8 Quảng trường Centrosa
 9. 9 Vườn hoa đón tiểu cảnh
 10. 10 Vườn ốc đảo
 11. 11 Lối vào khu dân cư & sảnh đón
 12. 12 Đậu xe khu dân cư
 13. 13 Đậu xe khu thương mại
 14. 14 Quảng trường vườn trung tâm
 15. 15 Vườn đi bộ
 16. 16 Quảng trường vườn phía Bắc
 17. 17 Quảng trường vườn phía Nam